I suggest you ...

opgeven voor evenementen (zowel muzikant als publiek)

Bij de evenementen knoppen toevoegen om aan te geven dat je aanwezig bent bij het evenement. Zo is te volgen wie allemaal aanwezig zullen zijn. Ook kan je kaartjes zo reserveren.

1 vote
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
AdminHerman Banken (Webdesigner, Blue Code) shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base